TL:NO 101
Patrick J. Coppock, Pål Isern, Stein E. Johansen, Anita Leirfall, Nina E. Tveter
Velkommen til den virtuelle virkelighet : nedtegnelser fra et tverrfaglig seminar ved Universiteteti Trondheim
Universitetet i Trondheim, 1994
ISBN: 8274460103
Donated by: Stein Erik Johansen