Anne Wiland
Skjønnheten og utstyret
Kulturrådet, 1999
ISBN: 82-7081-070-3
Donated by: Kulturrådet, TEKS